dílo název text obsazení poznámka rok dokončení nahrávka
Tři dětské písně Samuel Verner sólový hlas a klavír 1966
„Liturgické zpěvy“ dvojsbory (sm. a m.) sborové úpravy písní Petra Ebena 1984
Koncert pro violocello a komorní orchestr 1981
Komár a husy Václav Fišer dětské sólové písně 1980
Pane Bože, budiž chvála text husitské písně 1982 CD
Muž u dveří chrámových Luděk Rejchrt sbírka dětských písní 2002 CD
Rozsévač Pavel Javornický mužský sbor 2 verze: jednodušší a koncertní 1988
cyklus Evangelium věčné pro všechny národy texty z Bible sbor a recitace 1974, 1985
cyklus Dvanáct měsíců Ivana Kultová sóla, sbor a klavír 1982
Přivítání Jaroslav Kučera smíšený sbor 1990 CD
Hospodin přichází Izaiáš 3 ženské hl. a 1 mužský 2005
Povolání Samuel Verner mužský sbor 1986
Bez jeslí a bez děťátka Josef Batelka musžský sbor 1988
Nejmilejší, milujme jedni druhé Biblický text smíšený sbor heslo k výročí 100 let Církve bratrské 1980
muzikál Noemovi psi Stanislav Mrózek, Lenka Toušková dětský sbor ve spolupráci se Stanislavem Jelínkem 2005 CD